فهرست بستن

سلول رباتیک تغذیه ورق خط پرسکاری G1

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Shadow
Slider

در این پروژه خط پرسکاری G1 شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا به صورت جزیره ای در قسمت پرس بلنک رباتیک گردید. سلول رباتیک شامل دو دستگاه ربات صنعتی فانوک (FANUC) با مدل S-420 iF می باشد. یک دستگاه وظیفه دیپالتایزینگ و برداشتن ورق از روی پالت را به عهده دارد و ربات مقابل پس از ضرب پرس وظیفه گذاشتن ورق روی پالت و پالتایزینگ را برعهده دارد. این سلول قابلیت تشخیص خودکار قالب و انتخاب خودکار برنامه مورد نظر قالب را دارد. قالبهای بلنک ساید بدنه پراید ۱۳۲, ۱۳۱, ۱۱۱ و ۱۵۱ بر روی این پرس توسط ربات تولید می گردد.