برای مشاهده و یا دانلود فایل PDF رزومه شرکت می توانید اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده و یا دانلود معرفی سیستم های کنترل کننده خط تولید چند منظوره تحت شبکه و اتوماسیون جمع آوری آمار تولید می توانید اینجا کلیک کنید.

برای مشاهده و یا دانلود معرفی اجمالی اتوماسیون صنعتی و مقدمه ای از معرفی ربات های صنعتی می توانید اینجا کلیک کنید.

۱۰ دلیل سرمایه گذاری در حوزه رباتیک در صنعت

کاربردهای ربات های صنعتی در صنایع مختلف