فیلم برخی از ربات های موجود در شرکت به همراه فیلم بعضی از پروژه های انجام شده در لیست زیر قابل مشاهده و دانلود است. برای دریافت DVD فیلم های شرکت با کیفیت بهتر می توانید درخواست خود را به صورت تلفنی اعلام کنید. رزومه، بروشورها و فیلم شرکت به صورت رایگان به آدرس پستی شما فرستاده خواهد شد.

همچنین برای مشاهده کانال فیلم های شرکت در اینجا کلیک کنید.